Zarządzenie Nr 1

autor informacji: Skwarski Mariusz, data wytworzenia: 2016-06-06 17:58:22

opublikował: Skwarski Mariusz, ZS Nr 1 w Mławie, tel. 23 654 32 07, data publikacji: 2016-06-06 17:58:22

zmodyfikował: Skwarski Mariusz, ZS Nr 1 w Mławie, tel. 23 654 32 07, ostatnia modyfikacja: 2016-06-06 17:58

                                                       

Zarządzenie Nr 2/2016

Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie

z dnia 23.02.2016r.

 

W sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

 

§ 1.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002r Nr 5 poz. 46) powołuję Komisję w składzie :

  1. Wioletta Rybka
  2. Tomasz Olewiński
  3. Bożena Wyszczelska
  4. Marlena Krystkiewicz

 

§ 2. 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.