Dokumenty do pobrania

 

autor informacji: Skwarski Mariusz, data wytworzenia: 2020-02-07 12:14:43

opublikował: Skwarski Mariusz, ZS Nr 1 w Mławie, tel. 23 654 32 07, data publikacji: 2020-02-07 12:14:43

zmodyfikował: Skwarski Mariusz, ZS Nr 1 w Mławie, tel. 23 654 32 07, ostatnia modyfikacja: 2020-02-07 09:12:26

Specyfikacja istotnych warunków udzielania zamówienia
Formularz ofertowy wykonawcy
Oświadczenie zał. Nr2
Oświadczenie zał. Nr2a
Wzór umowy