Rejestr zmian

Rejestr zmian

Tytuł strony  Napisał Utworzone Ostatnio zmienione

Dane szkoły

Skwarski Mariusz 2012-11-27 18:17:20 2012-12-19 20:48:58

Stanowiska

Skwarski Mariusz 2012-11-29 11:12:54 2012-11-30 08:51:16
Dyrekcja Skwarski Mariusz 2012-11-29 11:45:27 2012-11-29 15:57:21
Rada Pedagogiczna Skwarski Mariusz 2012-11-29 11:46:51 2012-11-29 15:57:06
Rada Rodziców Skwarski Mariusz 2012-11-29 11:54:42 2012-11-29 15:57:33
Statut Szkoły Skwarski Mariusz 2012-11-29 12:10:30 2012-11-30 10:55:10
Regulamin gospodarowania środkami finansowymi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Skwarski Mariusz 2012-12-04 11:23:17 2012-12-04 11:24:27
Redakcja biuletynu Skwarski Mariusz 2012-12-04 11:43:33 2012-12-14 08:31:41
Przetargi Skwarski Mariusz 2012-12-14 08:25:52 2012-12-31 17:12:52
Samorząd Uczniowski Skwarski Mariusz 2012-12-16 20:05:18 2012-12-31 17:22:55
Instrukcja korzystania ze strony głównej BIP Skwarski Mariusz 2012-12-19 20:36:41 2012-12-31 17:11:12
Sposób załatwiania spraw Skwarski Mariusz  2014-01-08 23:25:10 2014-01-08 23:25:10 
Dane szkoły Skwarski Mariusz 2012-11-27 18:17:20 2014-01-08 10:51:12
Stanowiska Skwarski Mariusz 2012-11-29 11:12:54 2014-01-08 11:11:37
Rada Pedagogiczna Skwarski Mariusz 2012-11-29 11:46:51 2014-01-08 11:14:25
Dyrekcja Skwarski Mariusz 2012-11-29 11:45:27 2014-01-08 22:32:17
Rada Rodziców Skwarski Mariusz 2012-11-29 11:54:42 2014-01-08 22:42:53
Samorząd Uczniowski Skwarski Mariusz 2012-12-16 20:05:18 2014-01-08 22:51:26
Statut Szkoły Skwarski Mariusz 2012-11-29 12:10:30 2014-01-08 22:54:33
Instrukcja korzystania ze strony głównej BIP Skwarski Mariusz 2012-12-19 20:36:41 2014-01-08 22:57:34
Przetargi Skwarski Mariusz 2012-12-14 08:25:52 2014-01-08 22:59:54
Redakcja biuletynu Skwarski Mariusz 2012-12-04 11:43:33 2014-01-08 23:01:11
Regulamin gospodarowania środkami finansowymi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Skwarski Mariusz 2012-12-04 11:23:17 2014-01-08 23:03:42
Sposób załatwiania spraw Skwarski Mariusz 2014-01-08 23:25:10 2014-01-08 23:25:10
Dane szkoły Skwarski Mariusz 2012-11-27 18:17:20 2014-01-13 11:55:33 
Program pracy szkoły Skwarski Mariusz 2015-06-19 10:17:23 2015-06-19 10:17:23
Statut Szkoły Skwarski Mariusz 2012-11-29 12:10:30 2015-09-15 20:18:17
Rada Pedagogiczna Skwarski Mariusz 2012-11-29 11:46:51 2015-12-05 12:43:23
Dane szkoły Skwarski Mariusz 2012-11-27 18:17:20 2015-12-08 16:23:28
Rada Rodziców Skwarski Mariusz 2012-11-29 11:54:42  2015-12-08 16:30:53
Samorząd Uczniowski Skwarski Mariusz 2012-12-16 20:05:18 2015-12-08 16:37:11
Redakcja biuletynu Skwarski Mariusz 2012-12-04 11:43:33 2015-12-22 12:26:46
Regulamin gospodarowania środkami finansowymi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Skwarski Mariusz 2012-12-04 11:23:17 2016-05-17 11:17:44
Regulamin Rady Pedagogicznej Skwarski Mariusz 2016-05-17 11:21:12 2016-05-17 11:21:12
Regulamin kontroli zarządczej Skwarski Mariusz 2016-05-17 11:23:42 2016-05-17 11:23:42
Regulamin oceny pracy nauczyciela Skwarski Mariusz 2016-05-17 11:26:34 2016-05-17 11:26:34
Regulamin pracy Skwarski Mariusz 2016-05-17 11:28:32 2016-05-17 11:28:32
Regulamin wynagradzania pracowników Skwarski Mariusz 2016-05-17 11:32:52 2016-05-17 11:32:52
Regulamin udzielania zamówień publicznych Skwarski Mariusz 2016-05-17 11:35:57 2016-05-17 11:35:57
Zarządzenia Nr 3 Skwarski Mariusz 2016-05-17 11:38:26 2016-05-17 11:38:26
Sposób załatwiania spraw Skwarski Mariusz 2014-01-08 23:25:10 2016-06-03 11:25:12
Zarządzenia Nr 3 Skwarski Mariusz 2016-05-17 11:38:26 2016-06-06 17:51:26
Zarządzenia Nr 1 Skwarski Mariusz 2016-06-06 17:58:22 2016-06-06 17:58:22
Zarządzenia Nr 2 Skwarski Mariusz 2016-06-06 18:03:06 2016-06-06 18:03:06
Zarządzenia Nr 4 Skwarski Mariusz 2016-06-06 18:11:42 2016-06-06 18:11:42
Program pracy szkoły Skwarski Mariusz 2015-06-19 10:17:23 2016-09-21 19:43:42
Statut Szkoły Skwarski Mariusz 2012-11-29 12:10:30 2017-12-05 12:18:24
REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH Skwarski Mariusz 2018-02-22 09:10:16 2018-02-22 09:10:16
Zarządzenie Nr 1/2017 Skwarski Mariusz 2018-03-05 20:19:52 2018-03-05 20:19:52
Statut Szkoły Skwarski Mariusz 2012-11-29 12:10:30 2018-09-11 20:55:21

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Skwarski Mariusz 2019-03-26 11:02:34 2019-03-26 11:02:34 

Zarządzenia i formularze dotyczące naboru na stanowiska pracy

Skwarski Mariusz 2019-04-03 11:22:43 2019-04-03 11:22:43

Nabór 2019

Skwarski Mariusz 2019-04-03 11:35:31 2019-04-03 11:35:31

Nabór 2019

Skwarski Mariusz 2019-04-03 11:35:31 2019-04-16 18:15:36

Sprawozdania Finansowe

Skwarski Mariusz 2019-05-09 16:35:23 2019-05-09 16:35:23

Zaproszenie do złożenia oferty - pokrycie dachu

Skwarski Mariusz 2020-02-07 11:51:23 2020-02-07 11:51:23
Zarządzenie dyrektora Nr2/2020 Skwarski Mariusz 2020-02-07 11:57:37 2020-02-07 11:57:37
Dokumenty do pobrania Skwarski Mariusz 2020-02-07 12:14:43 2020-02-07 12:14:43
Zarządzenie dyrektora Nr2/2020 Skwarski Mariusz 2020-02-07 11:57:37 2020-02-13 09:08:14
Dokumenty do pobrania Skwarski Mariusz 2020-02-07 12:14:43 2020-02-13 09:12:26
Sprawozdania Finansowe Skwarski Mariusz 2019-05-09 16:35:23 2020-06-23 21:22:14
Statut Szkoły Skwarski Mariusz 2012-11-29 12:10:30 2020-09-20 10:04:18
Przetarg_power_2020 Skwarski Mariusz 2020-12-16 08:47:23 2020-12-16 08:47:23
Zaproszenie do złożenia oferty - POWER Skwarski Mariusz 2020-12-16 16:31:11 2020-12-16 16:31:11
Protokół z wyboru wykonawcy Skwarski Mariusz 2020-12-23 11:47:21 2020-12-23 12:15:32
Sprawozdania Finansowe Skwarski Mariusz 2019-05-09 16:35:23 2021-06-15 16:34:43
Sprawozdania Finansowe Skwarski Mariusz 2019-05-09 16:35:23 2022-06-06 21:08:12
Sprawozdania Finansowe Skwarski Mariusz 2019-05-09 16:35:23 2023-05-10 13:09:22
Zarządzenie dyrektora Nr8/2023 Skwarski Mariusz 2023-07-30 09:42:37 2023-07-30 09:42:37